GELECEĞE DEĞER KATAN KÜRESEL YATIRIMLAR...

Serir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2016 yılında, İzmir İli, Kiraz İlçesinde Biyogaz Enerji Santrali (BES) projesini hayata geçirmek amacı ile Bendis Holding Bünyesinde kurulmuştur. BES tesisleri yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmenin bir yöntemidir, projede organik atıklardan biyogaz ve biyogazdan da elektrik enerjisi üretiminin yanında, yan ürün olarak çıkan fermente ürünlerden de organik gübre üretecek bir gübre tesisi de proje bileşenlerinden biri olacaktır. İzmir, Kiraz’da 21 dönümlük arazide yapımına devam edilen Biyogaz Elektrik Santrali 2020  yılının 4. çeyreğinde devreye alınacaktır.

  • Tesis

    Tesis İzmir İli, Kiraz İlçesi, Yağlar Mahallesi, Hancivarı mevkiinde yenilenebilir enerji kapsamında hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında santrale günlük olarak atık girişi yapılacak olup bu besleme işlemi çerçevesinde açığa çıkan biyogazın elektrik ve ısıya dönüştürülmesi ana amaçtır. Üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 2,4MW olacaktır.

  • Biyogaz

    Kiraz Biyogaz Elektrik Santrali, çevre kirliliğinin giderek arttığı ve yenilenebilir enerjinin son derece önemli olduğu bir dönemde temiz enerji üreterek çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktır. Biyogazdan elektrik üretimi için kullanılacak teknoloji yenilenebilir enerji tesisi olmasının yanında, dere, nehir yataklarına dökülen, kontrolsüz şekilde tarımda kullanılan ya da vahşi depolama yapılan organik atıkların, tekrardan değerlendirilmesi ile organik gübre üretilerek aynı zamanda atıkların bertaraf/gerikazanımı tesisi olma özelliği taşımaktadır. Bu açılar BES projelerini çok değerli ve önemli kılmaktadır.

  • Gübre

    Ülkede mevcut gübre kullanımında kimyasal gübrenin kullanılması sonucunda toprakların zarar görerek verimsiz hale gelmesi biyogaz tesislerinde ikincil çıktı olarak gösterilen organik gübrenin önemi ortaya koymaktadır.

HABERLER